XIIé Encontre de Dones de la Comarca de L'Horta Sud

Sábado, 5 de noviembre de 2011 en la edificio Sanchís Guarner de Alfafar

“DONA: EQUIDAT, EMOTIVITAT, AMOR

Ponentes: Rosa Guiralt, Fiscal de violencia de género de Valencia.
y
Alicia Martín, presidenta de MAQDA (Asociación de mujeres que aman demasiado)

(Pincha aquí para ampliar la información)

ESCOLA DE CIUTADANIA EN FEMENÍ MARIA MOLINER

Dones de la Comarca de l'Horta Sud s'ha proposat crear “L'ESCOLA DE CIUTADANIA EN FEMENÍ MARÍA MOLINER”, des de la convicció que és especialment en el camp de la formació que ha de treballar-se el canvi de mentalitats i de valors si realment es vol aconseguir l'autèntica igualtat de gènere en la nostra societat.


El dia 1 de febrer del 2007 en Torrent es presenta el Proyecte de L'ESCOLA EN FEMENI MARIA MOLINER.
L'Escola de Ciutadania en Femení és un espai de formació per a dones i homes en què es facilita la generació i l'intercanvi de coneixements que porten, en definitiva, a la transformació de la nostra societat en sentit igualitari. Adoptant permanentment una perspectiva de gènere, L'ESCOLA DE CIUTADANIA EN FEMEÍ du a terme una formació sistemàtica durant tres cursos acadèmics, que poden cursar-se en la seua totalitat o per separat. Durant cadascun dels cursos es programen i realitzen seminaris, taules redones i conferències sobre temes d'actualitat:

En esta iniciativa, Dones de la Comarca de l'Horta Sud compta amb la col-laboració d'importans institucions: Ministerio de Igualdad (Instituto de la Mujer), Fondo Social Europeo, Mancomunitat de l'Horta Sud, Florida Universitària, Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Federació Dones Progressistes.

L'últim any l'escola ha dut a terme, entre d'altres, les següents activitats:
- Participació en ponències en el Ministeri d'Edudació
- Presentació al Concurs Miguel Hernández

Fruit d'aquest treball, ha rebut els següents reconeixements:
- Menció Honorifica Premis Miguel Hernández (Ministerio de Educación)
- Premio Dones Progressistes 2.010 (Federació Dones Progressistes)

CONTINGUT DELS CURSOS 201O/2011

1er Curs

 • Identitat de gènere
 • Habilitats interpersonals
 • Empoderament
 • La dona i el ordenament jurídic
 • Economia Feminista
 • Participació Ciutadana


2on Curs

 • Empoderament II
 • Habilitats Directives
 • Mediació
 • Prevenció de la violència de gènere
 • Societat de la informació
 • Competències comunicatives

3er Curs

 • Lideratge
 • Desenvolupament de plans d'igualtat
 • Taller de mediació
 • Ètica i gestió pública
 • L'empresa i el seu entorn
 • L'Administració Pública: Funcionament

Duració Curs: 60 hores a l'any


Horari: dimecres de 19 a 21 hores (1er curs)
dimarts de 19 a 21 hores (2on curs)

Calendari: 1er curs del 20 d'octubre de 2010 a juny de 2011 i 2on curs del 10 d'octubre de 2010 a juny de 2011.

Dirigit a; Persones que busquen una formació que els ajude a aconseguir un enriquiment personal capacitador per a l'exercici més competent de la responsabilitat política i ciutadana, així com una major projecció professional i social.

Import de la matricula; 80 Euros al any

Informació, matricula i lloc de realització:
Florida Universitària
C/ Re En Jaume I, núm. 2 Edifici D
  46470 Catarroja (València) Tel.96 122 03 80
Persones de contacte:
Manuel Garcia – info.mariamoliner@florida-uni.es
Xaro Alcaide (Associació Dones de la Comarca) escolamariamoliner@hotmail.com
Per a realitzar la matricula s'haurà d'entregar a Florida Universitària el full d'inscripció junt amb el justificant del pagament (80 euros) en el número de compte:
3159 0005 07 2175256219 de la Caixa Popular.
Al final del curs es lliuraran els certificats d'assistència corresponents amb el segell del Ministeri d'Igualtat.